Aanmelden

Cursussen & training

Hoe kan je je opgeven
voor een cursus?

Om je op te geven voor een cursus, stuur je eenvoudig een mail naar: info@ehbooegstgeest.nl

Vermeld zeker de volgende punten in de mail:

Naam van de cursus Cursusdatum (als bekend)
VoornaamVoorletters(evt. tussenvoegsel) AchternaamLeeftijd
Adres (evt. met toevoeging)PostcodeWoonplaats
TelefoonEmailadres
Deze gegevens worden ook op het diploma vermeld. Vul deze zo compleet mogelijk in.

Wie ook een aanmelding doet voor een ander dient voor elke aanmelding een separate mail in te sturen.

Belangrijk: Op de dag van het examen moeten cursisten minimaal 16 jaar oud zijn. Het Oranje Kruis vraagt naar deze informatie op het examenformulier.

Zeer belangrijk:
Bent u verhinderd en wilt u de cursus afzeggen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Bij annulering van een reeds geplande cursus bent u het volgende verschuldigd:
Bij annulering eerder dan 2 weken voor aanvang van de cursus: Annulering
zonder kost
Bij annulering tussen 14 dagen en 8 dagen voor aanvang van de cursus: 50%
Bij annulering binnen 1 week (7 dagen) voor aanvang van de cursus: 100%