Fonds 1818

Fonds 1818

Draag jíj bij aan een betere samenleving?

Fonds 1818 geeft geld en ondersteuning aan organisaties en buurtbewoners die zich inzetten voor een betere maatschappij. Een maatschappij waarin we de handen uit de mouwen steken en we oog hebben voor de ander en het groen om ons heen.

Riviervismarkt 5
2513 AM  DEN HAAG
070 364 11 41

 www.Fonds1818.nl