De vereniging en de AVG

Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht om de privacy van inwoners van de Europese Unie, waaronder ook Nederland, te beschermen. Om aan de AVG te voldoen, heeft de Vereniging het volgende Privacyreglement opgesteld en goedgekeurd.

Dit reglement wordt regelmatig bekeken en waar nodig, aangepast.

Klik hier om het Privacyreglement te bekijken.