Aandachtspunten voor de cursisten

Cursussen & training

Een EHBO cursus is vrij intensief, waarbij veel praktische vaardigheden worden geoefend. Om ervoor te zorgen dat de lessen soepeltjes verlopen, vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten:

Doordat de cursus vrij intensief is, is het zeer gewenst dat u alle lessen volgt.

De cursus bestaat voor een deel uit theorie en een deel uit praktijk. Neem een schrijfblok en pen mee om aantekeningen te maken. In het lesrooster kunt u achter het onderwerp het hoofdstuknummer van het opleidingsboekje vinden. Lees dit hoofdstuk door voor de les. Tijdens de les is er dan gelegenheid om vragen te stellen.

Aangezien we nogal eens op de grond zullen werken is het zeker raadzaam om makkelijke kleding aan te trekken.

Wilt u aub voor de reanimatie lessen GEEN lippenstift op doen? Als lippenstift op de reanimatiepoppen komt, krijgen we dit er niet meer af. (Prijs voor een nieuwe loopt in de hondereden euro’s).

Een mobiele telefoon is heel makkelijk, maar zet deze tijdens de les uit of op stil.

De EHBO cursus is op donderdagavond en begint stipt op tijd om 20:00 u. Wij stellen het zeer op prijs dat iedereen er op tijd is.

Tot ziens op de eerste lesavond.