Informatie

De vereniging heeft op dit moment ongeveer 30 leden.

De vereniging is er zowel voor ehbo-gediplomeerden om kennis en kunde op peil te houden, als voor aanstaande ehbo-ers die het basisdiploma nog willen gaan halen.

EHBO lessen

Elk jaar wordt een EHBO cursus voor beginners georganiseerd.

Hiernaast worden jaarlijks 12 herhalingslessen gegeven om opgedane kennis op peil te houden en te vergroten middels verdiepingsstof.

Alle lessen worden verzorgd door een door het Oranje Kruis erkend gediplomeerde EHBO-instructeur.

EHBO-diensten

De vereniging draait ehbo-dienst bij activiteiten in het dorp. Dit betekent dat leden van de vereniging aanwezig zijn met ehbo-tassen en indien nodig handelen zoals in de lessen geleerd is.

 Verlengen geldig ehbo-diploma

Voor het verlengen van een geldig ehbo-diploma dient u lid te zijn van de vereniging. En uiteraard moet competentie getoond worden! Dat kan bijvoorbeeld op de herhalingslessen.

Downloads