De EHBO Vereniging Oegstgeest

Guus de Rotte, voorzitter.

De EHBO Vereniging Oegstgeest is een vereniging van vrijwilligers die zich inzetten voor het verlenen van eerste hulp aan hen die dat nodig hebben en daar waar dit nodig is. Om dit doel te bereiken kent de vereniging een tweetal basisactiviteiten, te weten scholing aan vrijwilligers en het inzetten van geschoolde EHBO’ers bij evenementen in en om Oegstgeest.

Op 1 oktober 1941 is de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Oegstgeest opgericht. Alles verandert in de loop der tijden en het koninklijke hebben we verandert in de naam EHBO Vereniging Oegstgeest. Vele (bestuurs)leden zijn ons voorgegaan en hopelijk zullen er nog veel volgen. Recentelijk hebben we, mede door nieuwe bestuursleden, leuke sponsoring opgedaan en hierdoor nieuwe spullen kunnen aanschaffen.

Vroeger kon je gratis lessen volgen. Tegenwoordig kost het, helaas, geld om deel te nemen aan de beginnerscursus en het lidmaatschap voor de herhalingslessen. Gelukkig kan er in vele gevallen financiële steun worden gekregen van ziektekostenverzekeraars (lees hier meer over op deze website).

Over de cursussen gesproken: wij verzorgen twee typen cursussen voor vrijwilligers waarbij geen (medische) vooropleiding vereist is. Als eerste geven wij jaarlijks een aantal ‘reanimatiecursussen’ die gericht zijn op het leveren van ‘basic life support’ bij acute circulatie stilstand en/of ademstilstand zowel bij volwassenen als bij kinderen. Ook wordt er tijdens deze cursus ervaring opgedaan met het gebruik van een AED bij behandelen van iemand die hartproblemen heeft. Deze cursus beslaat twee avonden en wordt afgesloten met een examen. Hiermee willen wij bereiken dat een zo groot mogelijk deel van de bevolking vertrouwd is met het reanimeren.

Daarnaast geven wij een EHBO (Eerste Hulp Bij Ongevallen) cursus die voorziet in een volledige EHBO-opleiding, inclusief een reanimatiecursus. Deze cursus leidt op voor het EHBO-diploma en beslaat in totaal 12 avonden. Na het behalen van het EHBO-diploma kan men zich inzetten voor het assisteren als EHBO’er bij diverse evenementen.

Onze vereniging bestaat momenteel uit ca. 25 EHBO-gediplomeerde leden die zich met regelmaat beschikbaar stellen voor het verlenen van assistentie bij evenementen zoals Koningsdag (Oegstgeest), de Poldercross (Oegstgeest), Seeing the Stars (Leiden), het Huttenbouwfestival (Oegstgeest), de Vijf Mei markt (Oegstgeest), het Veteranen toernooi ASC, om er maar enkele te noemen.

Waar bestaat onze inzet uit? Nou, dan moet u denken aan de eerste behandeling van acute letsels zoals verwondingen, kneuzingen en botbreuken en het opvangen van personen die plotseling onwel worden tot het reanimeren bij acute circulatiestilstand.

Tevens zien wij toe op het adequaat oproepen van een ambulance in de daarvoor aangewezen situaties. Kortom, een nuttige en verantwoordelijke, maar vooral ook leuke vrijwilligerstaak.

U moet zich echter voorstellen dat er meestal niets (ernstigs) gebeurt en dat u als (zeer gewaardeerd) toeschouwer aanwezig bent bij een leuk evenement. Maar als er dan wat gebeurt bent u geschoold om adequaat op te treden in tegenstelling tot al die omstanders.

Toch blijkt het in de praktijk niet altijd eenvoudig om aan de vraag van de organisaties voor EHBO-ondersteuning te voldoen, met name door een relatief klein aantal leden/EHBO’ers.

Daarom wil ik eenieder met ‘het hart op de goede plaats’ oproepen om zich aan te melden voor de EHBO-opleiding en vervolgens enkele keren per jaar zich in te zetten bij evenementen in en om Oegstgeest. Hoe en wanneer kunt u verderop op deze website vinden.